Tag: ก่อสร้างตึก

ก่อสร้างตึก มีขั้นตอนการสร้างเป็นอย่างไรบ้าง

ในการก่อสร้างตึกจะมีขั้นตอนต่าง ๆ อันเป็นพื้นฐานของการก่อสร้างอาคารเพื่อให้สำเร็จเสร็จสิ้นตามเป้าหมายซึ่งแน่นอนว่าต้องอาศัยการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพของทีมงานก่อสร้างทุกคนเพื่อให้ได้งานออกมาอย่างมีคุณภาพและตรงตามความต้องการสูงสุดของลูกค้า ในบทความจะมากล่าวถึงขั้นตอนที่ใช้ก่อสร้างตึกว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง  ขั้นตอนของการ ก่อสร้างตึก  การก่อสร้างตึกจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดซึ่งเป็นพื้นฐานในการก่อสร้างอาคารหรือตึกประเภทต่าง ๆ ผู้ที่ทำการก่อสร้างนั้นจะต้องมีความระมัดระวังสูงและมีความชำนาญในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สามารถกล่าวถึงขั้นตอนของการ ก่อสร้างตึก ได้ดังต่อไปนี้  จัดเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งพื้นที่จะต้องเหมาะกับการสร้างตึกหรืออาคาร ในการเตรียมพื้นที่หรือที่ดินนั้น สามารถกล่าวอย่างคร่าว ๆ ได้ดังนี้  เคลียร์พื้นที่หน้างานโดยการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างให้หมด  ย้ายตำแหน่งสิ่งกีดขวางบริเวณนั้น  ทำการถมดินยกสูงเหนือท่อระบายน้ำหากพื้นที่บริเวณนั้นต่ำกว่าถนน  วางผังของอาคาร เป็นการกำหนดถึงขอบเขตและตำแหน่งการก่อสร้าง ทำให้การ ก่อสร้างตึก เป็นไปอย่างถูกต้องและตรงกับความต้องการของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา เจ้าของบ้าน   งานเสาเข็ม จะมีอยู่สามรูปแบบสำหรับการฝังเสาเข็ม ได้แก่  เสาเข็มเจาะ  เสาเข็มตอก  เสาเข็มกลุ่ม  งานเกี่ยวกับฐานรากโครงสร้างชั้นล่าง เป็นการวางรากฐานอันเป็นส่วนประกอบที่จะรับน้ำหนักอาคารทั้งหมด ขั้นตอนนี้ถือได้ว่ามีความสำคัญเนื่องจากต้องวางรากฐานให้แข็งแรงมั่นคงเพื่อให้ตึกหรืออาคารไม่ถล่มลงจนเกิดความเสียหายได้ง่าย ๆ  การวางระบบสุขาภิบาล โครงหลังคา โครงสร้างชั้นบน โดยจะทำการติดตั้งถังเก็บน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย และโครงสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงตามต้องการของลูกค้าได้  มุงหลังคา หล่อชิ้นส่วน โครงสร้างบันได ซึ่งหลังคาเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ในการสร้างบ้าน เพื่อกันลม ฝน และแดด ทำให้เกิดความปลอดภัยในการอยู่อาศัย […]

Back To Top