Tag: ทาวน์โฮม น่าอยู่ ราคาถูก

ทำไม ทาวน์โฮม ถึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ?

ปัจจัยในเรื่องขนาดที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับการเงินทำให้ที่อยู่อาศัยประเภททาวน์โฮมได้รับความนิยม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา โดยพบว่าทาวน์โฮมได้รับความนิยมเป็นลำดับต้น ๆ มีส่วนแบ่งทางการตลาดถึง 1 ใน 3 ของตลาดที่อยู่อาศัยทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากโครงการทาวน์โฮม น่าอยู่ ราคาถูกนั้นสามารถจับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำจนถึงรายได้สูง ซึ่งปัจจุบันนั้นตลาดทาวน์เฮ้าส์และทาวน์โฮม มีระดับราคาขายหลากหลายตั้งแต่ราคาต่ำแค่ 1 ล้านบาท จนถึงที่มีระดับราคากลาง-สูงเกินกว่า 4 ล้านบาท หรือในระดับสูงที่มีราคามากกว่า 10 ล้านบาท ขึ้นไปก็มี  โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ครอบครัวขนาดเล็กถึงใหญ่ โดยกระจายอยู่ทั้งในพื้นที่เมืองชั้นใน ตัวเมืองชั้นรองและ ชั้นนอกไปจนถึงชานเมือง เป็นผลมาจากกลุ่มผู้อยู่อาศัยที่ส่วนหนึ่งกำลังหรือเริ่มสร้างครอบครัว และจะกลายเป็นครอบครัวขยาย ที่มีสมาชิกในครอบครัวที่เพิ่มมากขึ้น จึงเริ่มมองหาที่อยู่อาศัยที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ หากให้เลือกคอนโดมิเนียม ที่อยู่ในเมืองที่มีพื้นที่เพียงพอตอบโจทย์ก็ต้องมีปัจจัยทางการเงินมาสนับสนุนอยู่พอสมควร หรือจะเลือกเป็นบ้านเดี่ยวสักหลังระดับราคาก็เกินกว่าจะรับได้ หลายคนจึงมองมาที่ตัวเลือกที่น่าจะรับได้ เช่น ทาวน์เฮ้าส์ หรือ ทาวน์โฮม แทน   และจากข้อมูลจากการสำรวจจากศูนย์อสังหาริมทรัพย์เมื่อสิ้นปี 2558  (กรกฎาคม-ธันวาคม)โดยเป็นข้อมูลของโครงการที่อยู่ระหว่างการขาย และนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย พิจารณาตามหน่วยจัดสรรในผังแยกตามพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯ เมื่อเปรียบเทียบตามลักษณะรูปแบบที่อยู่อาศัย ประเภท บ้านเดี่ยว , บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ ที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์หรือทาวน์โฮม พบว่ามีจำนวนหน่วยมากสุดที่ 36,565 หน่วย […]

Back To Top