ก่อสร้างตึก มีขั้นตอนการสร้างเป็นอย่างไรบ้าง

ก่อสร้างตึก
ก่อสร้างตึก

ในการก่อสร้างตึกจะมีขั้นตอนต่าง ๆ อันเป็นพื้นฐานของการก่อสร้างอาคารเพื่อให้สำเร็จเสร็จสิ้นตามเป้าหมายซึ่งแน่นอนว่าต้องอาศัยการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพของทีมงานก่อสร้างทุกคนเพื่อให้ได้งานออกมาอย่างมีคุณภาพและตรงตามความต้องการสูงสุดของลูกค้า ในบทความจะมากล่าวถึงขั้นตอนที่ใช้ก่อสร้างตึกว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง 

ขั้นตอนของการ ก่อสร้างตึก 

การก่อสร้างตึกจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดซึ่งเป็นพื้นฐานในการก่อสร้างอาคารหรือตึกประเภทต่าง ๆ ผู้ที่ทำการก่อสร้างนั้นจะต้องมีความระมัดระวังสูงและมีความชำนาญในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สามารถกล่าวถึงขั้นตอนของการ ก่อสร้างตึก ได้ดังต่อไปนี้ 

 • จัดเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งพื้นที่จะต้องเหมาะกับการสร้างตึกหรืออาคาร ในการเตรียมพื้นที่หรือที่ดินนั้น สามารถกล่าวอย่างคร่าว ๆ ได้ดังนี้ 
 • เคลียร์พื้นที่หน้างานโดยการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างให้หมด 
 • ย้ายตำแหน่งสิ่งกีดขวางบริเวณนั้น 
 • ทำการถมดินยกสูงเหนือท่อระบายน้ำหากพื้นที่บริเวณนั้นต่ำกว่าถนน 
 • วางผังของอาคาร เป็นการกำหนดถึงขอบเขตและตำแหน่งการก่อสร้าง ทำให้การ ก่อสร้างตึก เป็นไปอย่างถูกต้องและตรงกับความต้องการของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา เจ้าของบ้าน  
 • งานเสาเข็ม จะมีอยู่สามรูปแบบสำหรับการฝังเสาเข็ม ได้แก่ 
 • เสาเข็มเจาะ 
 • เสาเข็มตอก 
 • เสาเข็มกลุ่ม 
 • งานเกี่ยวกับฐานรากโครงสร้างชั้นล่าง เป็นการวางรากฐานอันเป็นส่วนประกอบที่จะรับน้ำหนักอาคารทั้งหมด ขั้นตอนนี้ถือได้ว่ามีความสำคัญเนื่องจากต้องวางรากฐานให้แข็งแรงมั่นคงเพื่อให้ตึกหรืออาคารไม่ถล่มลงจนเกิดความเสียหายได้ง่าย ๆ 
 • การวางระบบสุขาภิบาล โครงหลังคา โครงสร้างชั้นบน โดยจะทำการติดตั้งถังเก็บน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย และโครงสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงตามต้องการของลูกค้าได้ 
 • มุงหลังคา หล่อชิ้นส่วน โครงสร้างบันได ซึ่งหลังคาเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ในการสร้างบ้าน เพื่อกันลม ฝน และแดด ทำให้เกิดความปลอดภัยในการอยู่อาศัย อีกทั้งบันไดก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของตึกหรืออาคารและสำคัญเช่นเดียวกับส่วนอื่น ๆ 
 • วางระบบประปา ไฟฟ้า ติดตั้งวงกบ ก่อผนัง ซึ่งการก่อผนังถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างอาคาร มีหลากหลายรูปแบบของผนังให้เลือก รวมถึงการติดตั้งอื่น ๆ ก็สำคัญไม่แพ้กัน 
 • ติดตั้งฝ้าเพดานและฉาบผนัง 
 • ติดตั้งหน้าต่าง ประตู และวัสดุตกแต่งต่าง ๆ 
 • ตรวจสอบงานและทำความสะอาดให้เรียบร้อย 

จากบทความนี้จะทำให้ได้รู้ว่าการ ก่อสร้างตึก จะมีอยู่หลายขั้นตอนที่สำคัญเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างมีประสิทธิภาพซึ่งพนักงานก่อสร้างจำเป็นต้องมีความรู้ ความชำนาญพอสมควร ทำให้ตึกหรืออาคารที่สร้างมามีคุณภาพสูงและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ ไม่เพียงเท่านั้น พนักงานต้องมีความละเอียด ใส่ใจการทำงาน และมีความรับผิดชอบด้วย 

Back To Top