“รับสร้างบ้าน กทม.” หนทางสร้างอาชีพของผู้รับเหมาต่างเมือง

รับสร้างบ้าน กทม

                ในเมืองหลวงอย่างกทม. ที่เต็มไปด้วยคอนโดมิเนียมเกิดใหม่ ทำให้คนรุ่นใหม่ไม่คิดที่จะมีบ้านหรือหลงลืมการสร้างบ้านไป จนทำให้หลายคนคิดว่าอาชีพรับสร้างบ้าน กทม. ดูท่าจะไม่เวิร์คเหมือนเมื่อก่อน แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่แบบนั้น อาชีพนี้ยังเป็นที่ต้องการอยู่มาก เพราะไม่ใช่ทุกครอบครัวที่จะเหมาะกับการอยู่อาศัยในพื้นที่จำกัด ยิ่งมีสมาชิกครอบครัวมากก็ยิ่งต้องการพื้นที่มากขึ้น ดังนั้นการซื้อบ้านเก่ามาทำใหม่จึงเป็นทางเลือกสำคัญของคนกลุ่มนี้

เริ่มต้นรับสร้างบ้าน ในกทม.

                สำหรับผู้รับเหมาในต่างจังหวัดที่อยากขยับขยายมารับสร้างบ้านในกทม. และอยากเข้าถึงลูกค้าหลากหลายระดับ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนลักษณะบางอย่างของธุรกิจให้เข้ากับความต้องการของตลาดก่อน โดยปรับจากการทำธุรกิจ เจ้าของคนเดียว ที่ทำงานสบาย ๆ ตามใจตัวเอง มาเป็น “บริษัท” เพื่อสร้างความเชื่อถือให้แก่ลูกค้าและสถาบันการเงินว่าคุณมีความมั่นคงทางอาชีพ มีการเสียภาษีถูกต้อง และจะไม่ทิ้งงานแบบตามตัวไม่ได้

                ซึ่งการจดทะเบียนบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจการรับสร้างบ้านที่มีมูลค่าสูง แนะนำว่าควรจดทะเบียนบริษัทแบบนิติบุคคล เพื่อแบ่งปันผลกำไรและกระจายความเสี่ยงไปยังผู้ถือหุ้น ในลักษณะของกิจการที่มีผู้ประกอบการ 2-3 คนขึ้นไป มาลงทุนร่วมกัน อาทิ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด

ก้าวสู่การเป็นบริษัท

            สมัยนี้การจดทะเบียนบริษัทรับสร้างบ้าน ในกทม. ไม่ยากอย่างที่คิด เพราะสามารถทำได้ง่าย ๆ ผ่านระบบออนไลน์ โดย

จองชื่อบริษัท

ขั้นตอนแรกคือเข้าไปจองชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำหรือใกล้เคียงกับใคร ที่ https://reserve.dbd.go.th โดยจองได้ครั้งละ 1 ชื่อ เมื่อนายทะเบียนอนุมัติ ก็ให้ยื่นจดทะเบียนภายใน 30 วัน

เตรียมข้อมูลสำหรับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

หนังสือบริคณห์สนธิ คือ ตราสารจัดตั้งนิติบุคคลที่มีไว้เพื่อระบุขอบเขตต่างๆ ของธุรกิจ สามารถทำไปพร้อมกับจัดตั้งบริษัทได้ โดยใช้ข้อมูลดังนี้

  • ชื่อบริษัทตามที่ได้จองไว้
  • รายละเอียดที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทรับสร้างบ้าน ในกทม. หากไม่ได้เป็นเจ้าของสถานที่เอง ต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่
  • วัตถุประสงค์ของบริษัทต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย
  • ทุนจดทะเบียน เป็นการจำกัดความรับผิดชอบความเสียหายที่บริษัทอาจก่อขึ้น
  • ข้อมูลส่วนตัวผู้ก่อตั้งธุรกิจอย่างน้อย 3 คน และต้องจองซื้อหุ้นอย่างน้อยคนละ 1 หุ้น
  • ข้อมูลส่วนตัวพยาน 2 คน
  • รายละเอียดการประชุมจัดตั้งบริษัท

ยื่นคำร้อง

ติดต่อส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าประจำเขต หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้งานระบบ e-Registration โดยผู้ประกอบการสามารถไปติดต่อเองหรือมอบอำนาจได้ หลังจากนั้นให้นำข้อมูลที่ได้มา Log in ที่เว็บไซต์ https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/login.xhtml เพื่อยื่นคำขอจดทะเบียน และชำระค่าธรรมเนียม หากครบถ้วนแล้วทุกประการแล้ว นายทะเบียนจะแจ้งผลการจดทะเบียนบริษัทไปทางผ่านอีเมล และส่งหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทมาให้ทางไปรษณีย์ เป็นอันเสร็จสิ้นทุกขั้นตอน

เตรียมพร้อมรับสร้างบ้าน ในกทม.

            เมื่อจัดตั้งบริษัทเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปคือทำการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาสนใจธุรกิจใหม่อย่างเรา โดยใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์ เช่น สร้าง Facebook และ Instagram ของบริษัท เพื่อลงรูปผลงานที่เคยทำ ทำคอนเทนต์แนะนำบริษัท ให้ความรู้เรื่องการสร้างบ้าน พร้อมทั้งจ่ายเงินยิงโฆษณาให้ไปถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น โดยอาจตั้งค่าให้แสดงผลแค่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น เป็นต้น

                “รับสร้างบ้าน ในกทม.” ไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าเข้าใจความต้องการของลูกค้า ผู้รับเหมาต่างเมืองที่มีความพร้อม สามารถนำอาชีพนี้มาเป็นหนึ่งทางเลือกในการเพิ่มรายได้ให้ตัวเองได้