Tag: Water Pump

ประเภทของปั๊มน้ำ VS การเลือกซื้อปั๊มน้ำให้เหมาะกับการใช้งาน

ปั๊มน้ำเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนที่มีความละเอียดอ่อนในการใช้งานมาก เพราะมีการแยกชนิด และประเภทการใช้งานอย่างชัดเจน ฉะนั้น บทความนี้เราเลยจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องชนิด และประเภทของปั๊มน้ำ รวมถึงวิธีการเลือกซื้อปั๊มน้ำให้เหมาะกับการใช้งานกัน ซึ่งคำตอบของทั้ง 3 คำถามนั้นอยู่ด้านล่างนี้แล้วล่ะ ประเภทของปั๊มน้ำที่ใช้กันในปัจจุบัน ประเภทของปั๊มน้ำ ประเภทที่ 1 คือ ปั๊มแบบแรงเหวี่ยง (Centrifugal Pump) หรือแบบอาศัยแรงกลไกการเหวี่ยงหนีศูนย์ของๆ เหลวในการพาของเหลว ซึ่งปั๊มแบบแรงเหวี่ยงประเภทนี้เป็นปั๊มประเภทที่สามารถผลิตเฮดน้ำ โดยการเพิ่มความเร็วของน้ำที่ได้จากการหมุนของใบพัดไปตามตัวเรือนของปั๊ม ทำให้อัตราการไหลของน้ำจะแปรผันตามความดันด้านขาออก (Discharge) ประเภทของปั๊มน้ำ ประเภทที่ 2 คือ ปั๊มแบบปริมาตรแทนที่เชิงบวก (Positive Displacement Pump) หรือแบบอาศัยการแทนที่ของๆเหลวในการพาของเหลว ซึ่งปั๊มแบบปริมาตรแทนที่เชิงบวกเป็นปั๊มประเภทที่ให้น้ำเข้าไปแทนที่อยู่ในปริมาตรในเรือนปั๊มอย่างต่อเนื่อง โดยจะสามารถให้อัตราการไหลของน้ำที่คงที่ ถึงแม้ว่าความดันด้านขาออก (Discharge) จะมีการแปรผัน ชนิดของของปั๊มน้ำที่ใช้กันในปัจจุบัน ชนิดของของปั๊มน้ำ ชนิดที่ 1 คือ ปั๊มแบบอัตโนมัติ ซึ่งปั๊มแบบอัตโนมัตินี้จะเหมาะสำหรับอาคาร ตึกแถว ทาวน์เฮ้าส์ หรือบ้านเดี่ยว เพราะเป็นระบบสวิตซ์เปิด-ปิดอัตโนมัติ ทำให้ประหยัดไฟ แถมยังมีกำลังส่งน้ำไปยังจุดต่างๆ ภายในบ้านได้ดี ชนิดของของปั๊มน้ำ ชนิดที่ 2 […]

Back To Top